พูดถึงข้อเสียของบ้านมือสอง

จุดบกพร่องของบ้านมือสองมีเยอะแยะ จุดด้วยที่ใหญ่ที่สุดเป็นบ้านพวกนี้ชอบมิได้มาตรฐาน ซึ่งอาจจะทำให้ได้รับอันตรายต่อความปลอดภัยได้ ยิ่งกว่านั้น บ้านมือสองมักไม่มีฉนวนกันความร้อน ซึ่งทำให้บ้านมีอากาศระบายและไม่เพลิดเพลินใจในช่วงฤดูหนาว ท้ายที่สุด บ้านมือสองมักมิได้รับการดูแลอย่างยอดเยี่ยม ซึ่งบางทีอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆดังเช่นว่า ความย่ำแย่จากน้ำหรือปัญหาเกี่ยวกับองค์ประกอบ