ความเสี่ยงการลงทุนคืออะไร- เราจะทำอะไรกับมันได้บ้าง